Naša čarovná trieda

O Našej triede

Možno ste si aj vy všimli, že vaše deti rastú ako z vody a tak isto sa menia aj ich záujmy. Preto som zvolila celoročnú tému- Harry Potter, ktorého už vaše deti poznajú a je to pre nich zaujímavá téma. Samozrejme, že na hodinách nebudeme pozerať filmy Harryho Pottera, ale zamerame sa skôr na prvú časť knižného vydania, ktorá je pre ich vek vhodná. 

Súčasťou témy "Harry Potter" je hodnotenie žiakov a ich správania na hodinách a počas celého dňa. Žiaci zbierajú "prísady" do "elixírov" (odmien), ktoré im prinesú výhody podľa vlastného výberu 1 x v mesiaci napr. sedenie s kamarátom podľa vlastného výberu, ospravedlnenie d.ú, neskúšanie 1 deň a pod.

Ďalšie aktivity počas celého roka v podobe Harryho budú zábavné, didaktické hry a úlohy, práca v skupinách a iné.