Domáce úlohy

Domáce úlohy od 15.10.2018 - 19.10.2018

Domáce úlohy sa budú dávať na webku iba v prípade, že chýba jeden zo žiakov.

PONDELOK

SJL čIT. - dopísať pomotané príslovia, poprozprávať sa s rodičmi o význame  

MAT - prirodzené čísla PZ 16/ celá, 17/1,2,4


UTOROK

MAT -

SJL - 


STREDA

MAT  - 20/1,2,3,5

21/1,2,3,4,5

Zajtra doniesť pepierové hodinky (demonštračné)

ANJ Gno- precvičovať THIS/THAT, THESE/THOSE, wb. po str. 15

ŠTVRTOK

MAT - PZ 23/1,2

24/3,4     25 / dokončiť

SJL - 18/14 len slová 

 ANJ- Gno: wb. 16

PIATOK

SJL- 19/17 len slová alebo celé za *, ak bude bez chyby

MAT - sčit. odčit. spamäti

26/celá

27/9,10,11

28/13,14

malý zošit 29/ 2,3,4