Domáce úlohy

Domáce úlohy od 10.12.2018 - 14.12.2018

Domáce úlohy sa budú dávať na webku iba v prípade, že chýba jeden zo žiakov.

PONDELOK

MAT-  49/1

Opakovať písomné sčít. a odčít.

UTOROK

MAT - 


STREDA

MAT  - PZ 54/projekt

opakovanie pís. odčit. - zajtra op.

SJL: opakovanie  VS  po S

ŠTVRTOK


PIATOK

SJL -