Domáce úlohy

Domáce úlohy 17.06. - 21.06. 2019

Domáce úlohy sa budú dávať na webku iba v prípade, že chýba jeden zo žiakov.

PONDELOK

 

UTOROK

SJL  118/1    119/9,12,13

MAT - 67/celá  68/1,2

STREDA


ŠTVRTOK


SJL - 121/ poučka, cv. 1

123/3 - poučku prečítať

PIATOK

Spojky, častice, sitoslovcia - poučka

126/1,2 ústne

127/4

Roztrieď cistoslovcia na zvuky a city: ach, jaj, kvak, kroch, juuj, bŕ, cingi-lingi, krá, hijo, kotkodák, gágá, joj, bác, kuku