Trieda Harryho Pottera

Všetky informácie ktoré potrebujete nájdete na tejto stránke

Špeciálne pomôcky od 24.9 - 28.9:


Udalosti

1.10.2018 Exkurzia - Leonardium Prešov

zraz na šk. dvore: 07:30

"Nikto nie je dokonalý, práve preto sú na ceruzkách gumy".

Informácie na tento týždeň:


Prosím vás priniesť peniaze za ZRPŠ - 20 eur.

  

- Základné pomôcky na Výtvarnú výchovu: štetce, nádobka na vodu, temperové farby, vodové farby, lepidlo, nožnice, plastelína. Výkresy A4 a kancelárske papiere A4 boli zakúpené z triedneho fondu. 

Pozn. Dobrovoľne si žiaci môžu priniesť zásterky na Vv, prípadne staré veľké tričko apod. 

Ak žiakom nevyhovuje mať pomôcky na VV v skrinke, môžu ich mať napr. v krabici od topánok uložené  v triede.