Trieda Harryho Pottera

Všetky informácie ktoré potrebujete nájdete na tejto stránke

Špeciálne pomôcky od 15.10 - 19.10:

MAT - demonštračné papierové hodinky


 Udalosti

29.10.2018 Učenie v maskách 

Prázdniny : 30.10. - 2.11. 

5.11. - Začiatok vyučovania 


"Nikto nie je dokonalý, práve preto sú na ceruzkách gumy".

Informácie na tento týždeň:INFO: Prosím, preventívne skontrolujte svojim deťom vlasy, vyskytli sa v škole vši. Ďakujem

INFO. Škd: Vychovávateľka Anna Berešová bude chýbať celý týždeň, prosím peniažky 10 eur  vyplatiť triednej učiteľke. 

HYG. POTREBY (4 ks toaletný papier, vyťahovacie vreckovky, mydlo)  môže priniesť: Samko Bubán, Emka Babjaková


 

  

- Základné pomôcky na Výtvarnú výchovu: štetce, nádobka na vodu, temperové farby, vodové farby, lepidlo, nožnice, plastelína. Výkresy A4 a kancelárske papiere A4 boli zakúpené z triedneho fondu. 

Pozn. Dobrovoľne si žiaci môžu priniesť zásterky na Vv, prípadne staré veľké tričko apod. 

Ak žiakom nevyhovuje mať pomôcky na VV v skrinke, môžu ich mať napr. v krabici od topánok uložené  v triede.